Na czym polega Metoda Design Thinking ?

design thinking

Skoncentrowanie się na użytkowniku, sprawdzanie i częste testowanie ewentualnych scenariuszy. Te wszystkie czynności są kwintesencją metody design thinking. Ostatnio jest ona coraz bardziej modna. To wszystko powoduje, że o wiele łatwiej jest zarządzać projektami i wprowadzać politykę przedsiębiorstwa.

Metody myślenia projektowego zupełnie odmieniły nowoczesne metody organizacji pracy. Są one wykorzystywane przez startupy i przez agencje marketingowe. Coraz częściej na tego rodzaju rozwiązania decydują się również pozostałe firmy. Jego atuty widać przede wszystkim przy zarządzaniu projektami. Ta metoda może być przydatna na każdym etapie pracy w różnych środowiskach. 

Jego najważniejszym założeniem jest skoncentrowanie się na grupach docelowych, na użytkownikach oraz na konsumentach. Z tego względu niezwykle istotne jest zrozumienie potrzeb I zainteresowań odbiorców. Trzeba też przeanalizować możliwe sytuacje.

Jakie są etapy metody design thinking?

Czy każdy pracownik będzie umiał zorganizować zadania według myślenia projektowego? W tym przypadku bardzo ważne są umiejętności miękkie. Poniżej omówimy poszczególne element metody design thinking. 

Empatia- zrozumienie potrzeb odbiorców. Na samym początku powinniśmy uwzględnić oczekiwania grupy docelowej. Warto do tego wykorzystać wywiady i sondaże.

Określ problem biorąc pod uwagę analizę zachowań konsumenckich. Zespół definiuje problem. Na tym etapie istotne jest to, żeby nie określać zjawiska za wąsko, ani za szeroko. Z tego powodu rekomenduje się używanie takich Technik jak mapowanie pytań 5x Dlaczego lub Jak? (na osi) albo Dlaczego porównywać?

Wymyślaj nowe pomysły. Kolejnym etapem jest dostarczenie jak największej ilości rozwiązań już określonego problemu. Tradycyjna burza mózgów jest bardzo dobrym narzędziem. To dzięki niej można wyeliminować ograniczenia i dbać o kreatywne myślenie. 

Stwórz prototype, czyli wstępną wizualizację rozwiązania problem. Tworzenie prototype to dosyć sprawny proces. Jego celem jest wspólne sprawdzenie, czy wybrane opcje są właściwe. Do opracowywania prototypów bardzo często wykorzystuje się karton, styropian, drewno. W branży usługowej może to być również storyboard. 

Testowanie to ostatni etap projektu. Istotne jest to, żeby przetestować rozwiązanie w naturalnym otoczeniu użytkownika. Tylko wtedy można mieć gwarancję, że product lub rozwiązanie zostanie zaakceptowane.

Metoda design thinking jest bardzo uniwersalna. Można ją stosować w wielu branżach. Wszędzie tam, gdzie występują problem, dla których nie ma jednego, dobrego rozwiązania. 

Jak jest u Was, testowaliście Design Thinking ?
Jeżeli tak, jaki był tego efekt?
Jeżeli nie, co Was powstrzymuje?
Jak możemy Ci pomóc? Zapraszamy do kontaktu.

 

Poprzedni wpis
Czy warto tworzyć własny podcast?
Następny wpis
Czym jest inbound marketing?